Powrót
Materiały z tej strony można kopiować z zachowaniem zasad licencji GFDL. Autor: Adam Cebula.Rozdzielacz sygnału lamp błyskowych.

Schemat rozdzielacza sygnału (ze śmieci) do lamp błyskowych. Możemy tym urządzeniem uruchomić na przykład 6 lamp podczas wykonywania zdjęcia. Dzięki zastosowaniu izolującego transformatora (wykonany na rdzeniu wydobytym z wraku starego telewizora, chyba "Rubina") można połączyć w zespół dowolne lampy elektroniczne, ruskie wysokonapięciowe, nowoczesne ze sterowaniem niskonapięciowym. Urządzenie może być sterowane bezpośrednio za pomocą aparatu fotograficznego, czy np fotoceli.

Jedyny tranzystor typu pnp, krzemowy np BC307. Triaki TY1, Tn typu BT 136, praktycznie dowolny triak lub tyrystor małej lub sredniej mocy. Ważny jest mały prąd wyzwalający bramki. W przypadku zastosowania tyrystorów trzeba zwrócić uwagę na polaryzację podłączanych napięć. Oporniki R1 50 kiloomów, R2 10 kiloomów, oporniki wyrównawcze Rn 56 omów. Kondensatory C1 opcjonalny 10 nF, C2 10 mikrofaradów połączony (opcjonalnie) z 47 nF ceramiczny. Bateria 9V dowolnego typu, pobór prądu jest znikomy (praktycznie prądy upływu). Transformator rdzeń ferrytowy środkowa kolumna ok 7x7 mm. Liczba zwojów (40) nie wydaje się krytyczna. Istotny jest natomiast kierunek połączenia uzwojeń taki, by dodatni impuls na uzwojeniu pierwotnym wywołany rozładowaniem C2 przez TY1 powodował podanie dodatniego impulsu na bramki TYn
rozdzielacz